top of page
  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White YouTube Icon

CLubinfo

Het dagelijks bestuur van de sportvereniging is in handen van een clubcomité. Dit clubcomité is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Om de goede werking van alle geledingen te garanderen is het clubcomité uitgebreid met extra bestuursleden. Deze bestuursleden vormen samen met het clubcomité het bestuur van de vereniging. Het bestuur komt op geregelde tijdstippen samen om de werking van de vereniging te sturen. Nieuwe bestuursleden die een meerwaarde kunnen betekenen, zijn altijd welkom ;-) Zeker nu we de structuur van onze organisatie aan het hertekenen zijn met het oog op de opstart van het eerste elftal. (Hier kun je alvast het organigram bekijken dat nog in volle ontwikkeling is)

Alle aangesloten leden van de vzw worden jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze algemene ledenvergadering worden de jaarrekeningen afgesloten en de lidmaatschapbijdragen voor het volgend seizoen  vastgelegd. Het laatste kortverslag zonder video's kunt u hier downloaden. Wil je de volledige versie met links naar de video's, neem dan gerust contact met ons op.

Verslag AV 26-01-2019 (zonder video's)
Verslag AV 27-01-2018

FUSION LIFESTYLE

Fusion Academy onderscheidt zich graag door een grote aandacht voor een pedagogische aanpak enerzijds en de focus op fundamentele maatschappelijke waarden anderzijds. Succes is enkel mogelijk als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt binnen een gemeenschappelijke visie.

Klik verder om te ontdekken hoe die visie wordt ingevuld of welke afspraken voor elke afdeling gelden.

CONTACTGEGEVENS

 

Vragen? Je wil ons iets signaleren? Stuur ons een bericht of bel ons op.
Je kans ons bereiken via het webformulier, via e-mail, via de openbare facebookpagina, via twitter of per telefoon. Klik hier voor onze contactgegevens.

STATUTEN EN BANKGEGEVENS

Na de stichtende vergadering van 26 februari 2011 werden de statuten van de vereniging opgesteld en vervolgens goedgekeurd door de stichtende leden op 3 maart 2011. De oprichtingsakte en statuten werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel in Oostende op 11 maart 2011.


Ondernemingsnummer 0834.449.626
Lidmaatschapbijdragen kunnen worden overgeschreven op rekening van de vzw : 
   IBAN  BE43973024227301  (ARSPBEBB) met vermelding van naam en geboortedatum

TRAININGS- EN BEWEGINGSSESSIES

 

Klik hier om de dagen en locatie van onze sessies te kennen.

EEN SPORTKANS VOOR ELK KIND

 

Kinderen uit kansarme gezinnen of gezinnen die moeite hebben om de lidmaatschapbijdrage te betalen kunnen beroep doen op :

- gespreide betalingen op maat van elk gezin (in overleg met nathalie@fusionoostende.be)

- Stichting Pelicano

- Uitpas Oostende

Geef een compliment of uit uw ontevredenheid

​Fusion Academy wil de kwaliteit waarvoor ze gekend staat blijven aanbieden. Door de explosieve groei van de voorbije seizoenen kan het gebeuren dat iets niet loopt zoals verwacht en ontstaat er ontevredenheid. Het is belangrijk om hiervan zo snel mogelijk melding te maken bij de trainer of Fusion-medewerker die het nauwst betrokken is. Soms lukt dat niet meer en daarom kan u ook uw ongenoegen uiten bij onze klachtenbemiddelaar (community@fusionoostende.be). U mag de communitycoach uiteraard ook contacteren om ons te laten weten dat u tevreden bent ;-) !

>> Wat doet de communitycoach? 

De communitycoach heeft een neutrale positie en bemiddelt tussen medewerkers, spelers, ouders, trainers en coördinatoren, luistert daarbij naar alle betrokken partijen en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. Bjoke zal geen oordeel uitspreken maar probeert de communicatie te herstellen.  U kan bij haar terecht nadat geen gevolg werd gegeven aan uw klacht over bvb communicatie, inspraak, verloren gaan van de 'fun' beleving, over de trainingen zelf, de wedstrijden, ...

Uit ervaring weten we dat het ongenoegen vaak het gevolg is van een misverstand daarom is praten belangrijk om een misverstand op te helderen.

bottom of page