top of page
Fusion lifestyle

Fusion lifestyle

Happy People ~ Superb Players ~ Beautiful Family

Via deze pagina kom je meer te weten over de Fusion lifestyle.  De ontwikkeling en het welbevinden die we nastreven is pas succesvol als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

 

We verwachten dan ook dat alle bestuursleden, begeleiders, leden, ouders en familie de 4 waarden uit het vernieuwde klaverblad ook onderschrijven.

Klik op het filmpje hiernaast en ontdek op welke manier we samen vorm geven aan deze 4 waarden en het Fusion happiness-charter. Een uitdaging die we enkel tot een goed einde brengen dankzij de vele helpende handen.

Per afdeling gelden ook nog specifieke afspraken die zijn opgenomen in een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op ons charter en beschrijft de verwachtingen t.a.v. trainers, ouders en spelers.

Fusion Academy wil via haar community-werking eveneens fundamentele menselijke waarden aan kinderen meegeven. We zetten ons dan ook in voor één of meerdere goede doelen. Zo is er de jaarlijkse afspraak met ouders en kinderen tijdens de Christmas Run in de Warmste Week van Music for Life of tijdens de Ostend Night Run van de Rotary Club Oostende.

 

Daarnaast is er ook ruimte voor een goed doel die door de leden kan worden aangereikt. In 2015 schonken we een deel van het lidgeld aan de getroffen kinderen in Nepal, in 2017 - 2018 ondersteunen we de werking van vzw Duinhelm en in 2019 schonken we 525 euro aan het consortium 1212 als steun voor de inwoners van de getroffen gebieden in Indonesië

CONSORTIUM25114_Logo_NL_12-12.jpg
Christmas FunRun 2016
Christmas FunRun
Christmas FunRun 2016
Ostend Night Run 2016
Ostend Night Run
Fumbu @KVO
Christmas FunRun 2015
Vayamundo Launch
Christmas FunRun 2015
FunRun voor ouders 2016
bottom of page